Black Lantern

21.5" Black Lantern

29" Black Lantern

 

  • Made of Iron