Ponchaa Stripe Napkin Set

Set of four blue striped ponchaa cotton napkins.