Stoneware Santa Dish

Notify me when this product is available:

4-3/4"L x 3-3/4"W Stoneware Santa Dish, Red & White