Joy/Oh What Fun Cotton Pillow

18" Round Cotton Pillow